ประวัติความเป็นมา

มูลนิธิยุวสถิรคุณ ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม

27-6-2559 4-43-09

จากพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานให้กับองคมนตรี ในการจัดตั้ง “กองทุนการศึกษา” เมื่อปี พ.ศ. 2555 ทำให้เกิดความมุ่งมั่นที่จะสนองพระราชประสงค์ที่ว่า “ให้โรงเรียนสร้างคนดีให้บ้านเมือง” โดยพระราชทานหลัก 3 ประการในเรื่องครูและนักเรียน ดังนี้

ปฎิทินกิจกรรม

กิจกรรมประจำเดือน : ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม

พฤ
DD.MM.YYYY
ทีมนิเทศไป รร.บ้านแซววิทยา จ.เชียงราย

ทีมนิเทศไป รร.บ้านแซววิทยา จ.เชียงราย

ทีมคณะ ศรธ. เยี่ยมชม รร.เทศบาล 6 เชียงราย จ.เชียงราย

ทีมคณะ ศรธ. เยี่ยมชม รร.เทศบาล 6 เชียงราย จ.เชียงราย

ทีมคณะ ศรธ. เยี่ยมชม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ทีมคณะ ศรธ. เยี่ยมชม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ท่านองคมนตรีและคณะ เยี่ยมเยียน รร.มาลาอีสงเคราะห์ และ รร.เจ้าฟ้าสร้าง จ.อยุธยา

ท่านองคมนตรีและคณะ เยี่ยมเยียน รร.มาลาอีสงเคราะห์ และ รร.เจ้าฟ้าสร้าง จ.อยุธยา

อบรมองค์กรคุณธรรม

อบรมองค์กรคุณธรรม กรมเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

อบรมองค์กรคุณธรรม

อบรมองค์กรคุณธรรม กรมเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

อบรมองค์กรคุณธรรม

อบรมองค์กรคุณธรรม กรมเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

อบรมวิทยาลัยคุณธรรม

อบรมวิทยาลัยคุณธรรม อาชีวศึกษา สสส.

อบรมวิทยาลัยคุณธรรม

อบรมวิทยาลัยคุณธรรม อาชีวศึกษา สสส.

อบรมบริษัทคุณธรรม

อบรมบริษัทคุณธรรม กรุงเทพประกันภัย

ทีมคณะ ศรธ. เยี่ยมชม รร.หนองแวง"สรกิจพิทยา" จ.สระบุรี

ทีมคณะ ศรธ. เยี่ยมชม รร.หนองแวง"สรกิจพิทยา" จ.สระบุรี

ทีมคณะ ศรธ. เยี่ยมชม รร.ชลบุรี"สุขบท" จ.ชลบุรี

ทีมคณะ ศรธ. เยี่ยมชม รร.ชลบุรี"สุขบท" จ.ชลบุรี

ทีมคณะ ศรธ. เยี่ยมชม รร.วชิรป่าซาง จ.ลำพูน

ทีมคณะ ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม เยี่ยมชม โรงเรียนวชิรป่าซาง จังหวัดลำพูน

ประชุมวิทยากรภาคเหนือ จ.ลำปาง

ประชุมวิทยากรภาคเหนือ เพื่อเตรียมงานอบรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่จังหวัดลำปาง

จัดอบรมหลักสูตรองค์กรคุณธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จัดอบรมหลักสูตรองค์กรคุณธรรมให้กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในหัวข้อเรื่อง มหาวิทยาลัยคุณธรรม

จัดอบรมหลักสูตรองค์กรคุณธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จัดอบรมหลักสูตรองค์กรคุณธรรมให้กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในหัวข้อเรื่อง มหาวิทยาลัยคุณธรรม

ทีมคณะ ศรธ. เยี่ยมชม รร.สมเด็จพระราชชนนี

ทีมคณะ ศรธ. เยี่ยมชม รร.สมเด็จพระราชชนนี จ.อุบลราชธานี

ทีมคณะ ศรธ. เยี่ยมชม รร.สมเด็จพระราชชนนี

ทีมคณะ ศรธ. เยี่ยมชม รร.สมเด็จพระราชชนนี จ.อุบลราชธานี

การประชุมรายงานความสำเร็จโรงเรียนคุณธรรม ภาคเหนือ ประจำปี 2560

การประชุมรายงานความสำเร็จโรงเรียนคุณธรรม ภาคเหนือ ประจำปี 2560 วันที่ 28 - 29 เมษายน 2560 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมรายงานความสำเร็จโรงเรียนคุณธรรม ภาคเหนือ ประจำปี 2560

การประชุมรายงานความสำเร็จโรงเรียนคุณธรรม ภาคเหนือ ประจำปี 2560 วันที่ 28 - 29 เมษายน 2560 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมรายงานความสำเร็จโรงเรียนคุณธรรม ภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี 2560

การประชุมรายงานความสำเร็จโรงเรียนคุณธรรม ภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี 2560 วันที่ 4-5 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

การประชุมรายงานความสำเร็จโรงเรียนคุณธรรม ภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี 2560

การประชุมรายงานความสำเร็จโรงเรียนคุณธรรม ภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี 2560 วันที่ 4-5 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

การประชุมรายงานความสำเร็จโรงเรียนคุณธรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2560

การประชุมรายงานความสำเร็จโรงเรียนคุณธรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2560 วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมอวานี จ.ขอนแก่น

การประชุมรายงานความสำเร็จโรงเรียนคุณธรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2560 วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2560

การประชุมรายงานความสำเร็จโรงเรียนคุณธรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2560 วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมอวานี จ.ขอนแก่น

การประชุมรายงานความสำเร็จโรงเรียนคุณธรรม ภาคใต้ ประจำปี 2560

การประชุมรายงานความสำเร็จโรงเรียนคุณธรรม ภาคใต้ ประจำปี 2560 วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมหรรษา เจ บี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

การประชุมรายงานความสำเร็จโรงเรียนคุณธรรม ภาคใต้ ประจำปี 2560

การประชุมรายงานความสำเร็จโรงเรียนคุณธรรม ภาคใต้ ประจำปี 2560 วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมหรรษา เจ บี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ประชุมสัมมนานิเทศอาสาติดตามโรงเรียนคุณธรรม

ประชุมสัมมนานิเทศอาสาติดตามโรงเรียนคุณธรรม ในวันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

ประชุมสัมมนานิเทศอาสาติดตามโรงเรียนคุณธรรม

ประชุมสัมมนานิเทศอาสาติดตามโรงเรียนคุณธรรม ในวันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

ประชุมสัมมนานิเทศอาสาติดตามโรงเรียนคุณธรรม

ประชุมสัมมนานิเทศอาสาติดตามโรงเรียนคุณธรรม ในวันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร